PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO

DRUŠTVO ” ZENI-TOURS” d.o.o. VITEZ

PODRUŽNICA ZENICA

Ul. Zmaja od Bosne br. 1 ZENICA

 

Proizvodno uslužno i prometno društvo “ZENI-TOURS” d.o.o. Vitez je preduzeće sa dugogodisnjim iskustvom. Sjedište preduzeća se nalazi u Vitezu, a svoju Podružnicu posjeduje registriranu u Zenici na adresi ul. Zmaja od Bosne br. 1.

Preduzeće se isključivo bavi registriranom djelatnošću prijevoza putnika u javnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju. U sklopu poslovnice u Zenici rad je organizovan i sa Turističkom agencijom.

U preduzeću je zaposlen stručni kadar, osposobljen za kvalitetnu organizaciju i sa veoma velikim iskustvom zaposlenih na poslovima iz oblasti saobraćaja.

Preduzeće u svom vlasništvu posjeduje 25 voznih jedinica koji po svojim karakteristikama mogu da pružaju usluge u domaćem i ino prijevozu.Preduzeće u dosadašnjem poslovanju ima registrirane redovne autobusne linije lokalnog, međuentitetskog i međunarodnog karaktera.

Preduzeće je organizovano sa Organizacijskim jedinicama:

 • direkcijski poslovi
 • poslovi agencije i turizma
 • poslovi knjigovodstva i finansija
 • poslovi održavanja i higijene voznih jedinica
 • poslovi obezbjeđenja objekata i imovine

SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOBUSA

 • automehaničari
 • čistač unutrašnjosti autobusa
 • lice na obezbjeđenju objekata i OS

SAOBRAĆAJ

 • Rukovodilac saobraćaja i zamjenik direktora
 • Referent za kontrolu rada voznog osoblja i opskrbu sa zaduženjima karata i drugih zakonskih akata (pravilnika, zakona i uredbi )
 • Vozač autobusa

DIREKCIJSKI POSLOVI

 • Direktor društva
 • Tehnički sekretar
 • Rukov. Službe knjigovodstva i finansija
 • Referent turizma