Privatni smještaj NADA Neum

PRIVATNI  SMJEŠTAJ ”NADA”

VRSTA 20. 06. – 30. 06.

29. 08. – 13. 09.

30.06. – 10.07.

19.08. – 29.08.

10. 07. – 19. 08.
1/2 st. app.

Bl. ili ter., TV, kuh. i kup.

85 125 150
1/3 st. app.

Bl. ili ter., TV, kuh. i kup.

85 120 135
1/4 st. app.

Bl. ili ter., TV, kuh. i kup.

85 100 120
1/2 sobe BL,FR,TV,

zaj. kuh. i kup.

75 105 135
1/3 sobe BL,FR,TV,

zaj. kuh. i kup.

75 100 125

* U cijenu uključeno: 5 noćenja sa boravišnom taxom po osobi; wifi;

* Smještaj se nalazi u Tihoj luci, 50m od mora.